58ο Θερινό Σχολείο [10/7 - 14/7]

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

10 Ιουλίου 2023

Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου
09:30 - 17:30 Ημέρα 1η

11 Ιουλίου 2023

Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου
09:30 - 17:30 Ημέρα 2η

12 Ιουλίου 2023

Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου
09:30 - 18:00 Ημέρα 3η

13 Ιουλίου 2023

Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου
09:30 - 19:00 Ημέρα 4η

14 Ιουλίου 2023

Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου
09:30 - 19:00 Ημέρα 5η