Ο Μελλοντικός Κυκλικός Επιταχυντής FCC στο CERN

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

2 Ιουνίου 2023

eΑίθουσα ΣΘΕ
09:30 - 11:30 Ο Μελλοντικός Κυκλικός Επιταχυντής FCC στο CERN