Παραδοσιακές & σύγχρονες τεχνικές προστασίας του ξύλου

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

15 Μαρτίου 2023

eΑίθουσα ΠΣ-1
11:15 - 13:00 Παραδοσιακές & σύγχρονες τεχνικές προστασίας του ξύλου