Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του Μιχάλη Πιερή, με τίτλο: «Εκεί που σμίγουν οι καιροί»

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

24 Νοεμβρίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
10:00 - 15:00 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του Μιχάλη Πιερή, με τίτλο: «Εκεί που σμίγουν οι καιροί» - Ημέρα 1η

25 Νοεμβρίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
11:00 - 20:00 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του Μιχάλη Πιερή, με τίτλο: «Εκεί που σμίγουν οι καιροί» - Ημέρα 2η