Το Έπος της Ανατολής στη φαντασία των Ελλήνων. Η Μικρασιατική Καταστροφή στη λογοτεχνία του Μεσοπολέμου

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

20 Οκτωβρίου 2022

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 21:00 Το Έπος της Ανατολής στη φαντασία των Ελλήνων. Η Μικρασιατική Καταστροφή στη λογοτεχνία του Μεσοπολέμου