Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – HRM

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

3 Οκτωβρίου 2022

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:00 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – HRM