Προσωπική Ανάπτυξη – Personal Development

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

14 Σεπτεμβρίου 2022

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Προσωπική Ανάπτυξη – Personal Development