Σεισμική και Συνδυασμένη Σεισμική/Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφισταμένων Κατασκευών με Προηγμένα Υλικά

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

25 Μαΐου 2022

eΑίθουσα ΠΣ-1
11:00 - 13:00 Σεισμική και Συνδυασμένη Σεισμική/Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφισταμένων Κατασκευών με Προηγμένα Υλικά