Παραδόσεις σε μετάβαση: Η παραγωγή κεραμικής στην Κύπρο από τη Μέση στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού | Traditions in transition: Pottery production from the Middle-Late Cypriot Bronze Age

Η διάλεξη εντάσσεται στην ετήσια σειρά διαλέξεων : «Η αρχαιολογία της Κύπρου»

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

6 Ιουνίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Παραδόσεις σε μετάβαση: Η παραγωγή κεραμικής στην Κύπρο από τη Μέση στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού | Traditions in transition: Pottery production from the Middle-Late Cypriot Bronze Age