Λογισμικό Πεπερασμένων Στοιχείων Ανοικτού Κώδικα MSolve. Παρουσίαση και Δυνατότητες

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

1 Ιουνίου 2022

eΑίθουσα ΠΣ-1
11:00 - 12:10 Λογισμικό Πεπερασμένων Στοιχείων Ανοικτού Κώδικα MSolve. Παρουσίαση και Δυνατότητες