Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – HRM

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

10 Μαΐου 2022

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – HRM