Βυζαντινοί Διάλογοι από τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη: “Sparing the Vanquished”: Empire and the Provinces from Hadrian to Justinian

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

12 Απριλίου 2022

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 20:30 Βυζαντινοί Διάλογοι από τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη: “Sparing the Vanquished”: Empire and the Provinces from Hadrian to Justinian