Σμύρνη (19ος- αρχές 20ου αιώνα): Οι διαδρομές των ανθρώπων και των βιβλίων

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

6 Απριλίου 2022

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 20:30 Σμύρνη (19ος- αρχές 20ου αιώνα): Οι διαδρομές των ανθρώπων και των βιβλίων