Γεώργιος Γεννάδιος: Ήρωας του Ναυπλίου και διδάσκαλος του γένους

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

9 Μαρτίου 2022

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 20:30 Γεώργιος Γεννάδιος: Ήρωας του Ναυπλίου και διδάσκαλος του γένους