Προς μια Ευρωπαϊκή Θητεία του Ενεργού Πολίτη στην Ελλάδα;

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

3 Μαρτίου 2022

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:00 Προς μια Ευρωπαϊκή Θητεία του Ενεργού Πολίτη στην Ελλάδα;