Μια φορά κι ένα καιρό … στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Η διάλεξη εγκαινιάζει και εντάσσεται στην ετήσια σειρά διαλέξεων : Η αρχαιολογία της Κύπρου

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

3 Μαρτίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Μια φορά κι ένα καιρό … στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές