Εικαστική Θεραπεία (Art Therapy) Και Τεχνικές Αυτοκατανόησης

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

10 Φεβρουαρίου 2022

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 19:30 Εικαστική Θεραπεία (Art Therapy) Και Τεχνικές Αυτοκατανόησης