Συναυλία «το Γιεφύρι του Τζιελεφού»

 

Μουσική εκδήλωση

 
Ζωντανα τωρα

3 Φεβρουαρίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Συναυλία «το Γιεφύρι του Τζιελεφού»