Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – HRM

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

31 Ιανουαρίου 2022

Αίθουσα INNOVATHENS
17:30 - 19:30 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – HRM