Υβριδικό σεμινάριο «Fine-tuning the anti-tumoral immune response using the cytokine IL-15»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

15 Δεκεμβρίου 2021

Αμφιθέατρο
13:00 - 14:00 Υβριδικό σεμινάριο «Fine-tuning the anti-tumoral immune response using the cytokine IL-15»