ΗΜΕΡΙΔΑ "Δομικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία σε μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς"

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

18 Δεκεμβρίου 2021

Αμφιθέατρο "Δ.Σαράτσης"
09:30 - 14:00 ΗΜΕΡΙΔΑ "Δομικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία σε μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς"