Από τον Όμηρο και τον Ησίοδο στην Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία (με έμφαση στην Αρχαϊκή Επική Ποίηση της Κύπρου)

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

17 Δεκεμβρίου 2021

Αίθουσα Εκδηλώσεων
10:00 - 13:00 Από τον Όμηρο και τον Ησίοδο στην Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία (με έμφαση στην Αρχαϊκή Επική Ποίηση της Κύπρου)