Η αμερικανική ναυτική μοίρα της Μεσογείου και η ελληνική επανάσταση: Η επιχείρηση στη Μύκονο και ο ρόλος του πειρατή Μερμελέχα

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

14 Δεκεμβρίου 2021

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 20:30 Η αμερικανική ναυτική μοίρα της Μεσογείου και η ελληνική επανάσταση: Η επιχείρηση στη Μύκονο και ο ρόλος του πειρατή Μερμελέχα