Η Επανάσταση στην ελληνική ποίηση του 19ου και 20ού αιώνα

«Προσεγγίζουμε το ‘21 από τον 21ο αιώνα με λογισμό και μ’ όνειρο»

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα

24 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Λόγου
10:45 - 11:25 Η Επανάσταση στην ελληνική ποίηση του 19ου και 20ού αιώνα