Ιδεολογικές και πολιτικές τομές της Επανάστασης του 1821

«Προσεγγίζουμε το ‘21 από τον 21ο αιώνα με λογισμό και μ’ όνειρο»

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα

24 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Λόγου
09:00 - 09:40 Ιδεολογικές και πολιτικές τομές της Επανάστασης του 1821