«Θέλει ἀρετήν καὶ τόλμην» το …τραγούδι! Ο ρόλος και η σημασία της μουσικής στον Αγώνα του 1821

«Προσεγγίζουμε το ‘21 από τον 21ο αιώνα με λογισμό και μ’ όνειρο»

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα

23 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Λόγου
10:30 - 11:10 «Θέλει ἀρετήν καὶ τόλμην» το …τραγούδι! Ο ρόλος και η σημασία της μουσικής στον Αγώνα του 1821