Το ελληνικό κράτος: 200 χρόνια

«Προσεγγίζουμε το ‘21 από τον 21ο αιώνα με λογισμό και μ’ όνειρο»

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα

23 Νοεμβρίου 2021

Αίθουσα Λόγου
09:30 - 10:15 Το ελληνικό κράτος: 200 χρόνια