Η πνευματική δημιουργία στη Λάρνακα - 100 Λογοτέχνες της Λάρνακας

 

Παρουσίαση Βιβλίου

 
Ζωντανα τωρα

27 Οκτωβρίου 2021

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 20:30 Η πνευματική δημιουργία στη Λάρνακα - 100 Λογοτέχνες της Λάρνακας