Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – HRM

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

7 Οκτωβρίου 2021

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:00 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – HRM