Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

4 Ιουνίου 2021

Αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης»
10:00 - 10:30 Έναρξη Συνεδρίου
10:30 - 11:00 Α' συνεδρία
11:30 - 12:30 Β' συνεδρία
12:30 - 13:30 Γ' συνεδρία
13:30 - 14:30 Δ' συνεδρία
17:00 - 18:00 Ε' συνεδρία
18:00 - 19:00 ΣΤ' συνεδρία
19:00 - 20:00 Ζ' συνεδρία

5 Ιουνίου 2021

Αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης»
10:15 - 11:00 A' συνεδρία
11:00 - 11:45 Β' συνεδρία
11:45 - 12:30 Γ' συνεδρία
12:30 - 13:30 Δ' συνεδρία