Η διαχρονική σπουδή των ομηρικών επών

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

20 Απριλίου 2021

Αιθουσα Τελετων
18:00 - 19:30 Η διαχρονική σπουδή των ομηρικών επών