Από το Πάθος στην Ανάσταση

 

Μουσική εκδήλωση

 
Ζωντανα τωρα

25 Απριλίου 2021

Aίθουσα Χρήστος Λαμπράκης
20:30 - 21:30 Από το Πάθος στην Ανάσταση