Τρισδιάστατη δυναμική απόκριση σπονδυλωτών κιόνων με μεταλλικούς πείρους μεταξύ των σπονδύλων

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

21 Απριλίου 2021

eΑίθουσα ΠΣ-1
12:00 - 14:00 Τρισδιάστατη δυναμική απόκριση σπονδυλωτών κιόνων με μεταλλικούς πείρους μεταξύ των σπονδύλων