Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής ΠΘ

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

7 Απριλίου 2021

eΑίθουσα ΣΕΥ-1
18:00 - 21:00 Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής ΠΘ