ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

23 Απριλίου 2021

eΑίθουσα ΣΕ
10:00 - 12:00 ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ