ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

22 Απριλίου 2021

eΑίθουσα ΣΕ
11:30 - 14:00 ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ