Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου: Αρχαίο θέατρο Κασσώπης

Κύκλος: «Πολιτιστική Διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου»

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

30 Μαρτίου 2021

Ψηφιακή Σκηνή
19:00 - 21:00 Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου: Αρχαίο θέατρο Κασσώπης