Η ιστορική πινακοθήκη της Ελληνικής Επανάστασης και η διαμόρφωση της εθνικής μνήμης

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

9 Μαρτίου 2021

Ascsa
19:00 - 20:30 Η ιστορική πινακοθήκη της Ελληνικής Επανάστασης και η διαμόρφωση της εθνικής μνήμης