Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Γιώργου Θ. Μαυρογορδάτου, «Εθνική ολοκλήρωση και διχόνοια. Η Ελληνική περίπτωση»

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

7 Δεκεμβρίου 2020

IANOS Café
18:00 - 19:30 Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Γιώργου Θ. Μαυρογορδάτου, «Εθνική ολοκλήρωση και διχόνοια. Η Ελληνική περίπτωση»