Σεμινάριο “Ask INNOVATHENS anything about Digital’’

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

18 Δεκεμβρίου 2020

Αίθουσα INNOVATHENS
12:00 - 13:30 Σεμινάριο “Ask INNOVATHENS anything about Digital’’