Σεμινάριο «Neuro Marketing»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

29 Σεπτεμβρίου 2020

Αίθουσα INNOVATHENS
17:00 - 18:30 Σεμινάριο «Neuro Marketing»