Σεμινάριο «Συμπεριφορά Καταναλωτή»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

22 Σεπτεμβρίου 2020

Αίθουσα INNOVATHENS
17:00 - 18:30 Σεμινάριο «Συμπεριφορά Καταναλωτή»