Σεμινάριο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management)»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

15 Σεπτεμβρίου 2020

Αίθουσα INNOVATHENS
17:00 - 18:30 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management