"Θαϊς", Ζυλ Μασνέ

 

Θεατρική παράσταση

 
Ζωντανα τωρα

29 Απριλίου 2020

Ψηφιακή Σκηνή
21:30 - 23:45 "Θαϊς", Ζυλ Μασνέ