Θεσμικός εκσυγχρονισμός και οριενταλισμός: Ισχύς και πολιτισμικά στερεότυπα

4ος κύκλος της «Σειράς Διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου».

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

19 Φεβρουαρίου 2020

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 20:30 Θεσμικός εκσυγχρονισμός και οριενταλισμός: Ισχύς και πολιτισμικά στερεότυπα