Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Ν. Χαριτωνίδη «Με το μέλι και το σφηλικούντρι τους. Επεισόδια από τον βίο του Άκη Κατελάρη»

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

7 Φεβρουαρίου 2020

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Ν. Χαριτωνίδη «Με το μέλι και το σφηλικούντρι τους. Επεισόδια από τον βίο του Άκη Κατελάρη»