Διάλεξη του Alain Badiou

Κύκλος «Σύγχρονη σκέψη»

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

12 Δεκεμβρίου 2019

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:00 Διάλεξη του Alain Badiou