Η ένταξη στον ανεπτυγμένο κόσμο, 1950-1980

37ος Κύκλος Ελεύθερου Πανεπιστημίου

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «Διακόσια χρόνια ελληνικού κράτους. Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη στην Ελλάδα 1830-2019»

7 Νοεμβρίου 2019

Αίθουσα Λόγου
19:30 - 21:00 Η ένταξη στον ανεπτυγμένο κόσμο, 1950-1980