Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών : Απολογισμός Έργου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019: Κοινωνική Συνεισφορά με Ευθύνη και Ευαισθησία

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

25 Ιουνίου 2019

Αίθουσα "Έλλη Παππά"
10:30 - 13:00 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών : Απολογισμός Έργου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019: Κοινωνική Συνεισφορά με Ευθύνη και Ευαισθησία