31η SciFY Academy «Νανοτεχνολογίες: Απειλή ή Ευκαιρία για την Κοινωνία & τον Πολιτισμό»

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

16 Μαΐου 2019

Αίθουσα INNOVATHENS
19:00 - 21:00 31η SciFY Academy «Νανοτεχνολογίες: Απειλή ή Ευκαιρία για την Κοινωνία & τον Πολιτισμό»